Gröna Gredelina stöder Operation Giftfri Förskola

En giftfri förskola är något vi tycker att samtliga barn har rätt till. En sund förskolemiljö som är trygg och hälsosam, därför erbjuder vi samtliga förskolor, kooperativ och dagmammor 40% rabatt på våra rengöringsprodukter. Vi gör ingen skillnad på privata eller kommunala förskolor.